Dokumenty

Základné dokumenty

Stanovy OZ SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány 2016 schválené.pdf
IČO OZ SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány 2016.pdf
Zápisnica z UČS OZ
Výpis zo zoznamu OZ.pdf