Tlačivá - nyomtatványok

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

Ďakujem že ste našli čas na vyplnenie