Dary

Ak nás chcete podporiť finančnou čiastkou alebo vecným darom otvorte jeden z nižšie uvedených dokumentov.

DAROVACIA ZMLUVA na peňažný dar

DAROVACIA ZMLUVA na vecný dar

DAROVACIA ZMLUVA finančný dar
DAROVACIA ZMLUVA vecný dar