SOŠ-SzaKI

Štúrovo - Párkány 

Občianske združenie pre odborné vzdelávanie

SOŠ-SzaKI Štúrovo - Párkány

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Svätého Štefana 81, 94303 Štúrovo

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 50081683

Číslo účtu: 2501250410 / 8330

IBAN: SK9383300000002501250410

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% z daní! aj v roku 2022
VYHLÁSENIE 2022 o poukázaní 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf
Prihláška