Učebné pomôcky

G - suite aplikácie pre dištančné vzdelávanie

Pre učiteľov a žiakov

CultureView DVD Pack 1

Na výuku anglického jazyka

Eko popisovače

Pre ekologické tabule